Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCN Remarks

TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI BERSEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI KE-55 TAHUN


LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI


Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad

Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.


Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita semua dapat meraikan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-55 tahun pada tahun ini walaupun suasana sambutan pada kali ini berbeza dengan tahun kebelakangan.


Pertama sekali marilah kita sama-sama meneguhkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah Ibni Al Marhum Sultan Haji Omar' Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Dalam menjangkau usia ke-55 tahun ini, Tentera Laut Diraja Brunei telahpun mengecapi pelbagai kemajuan dan menunjukkan evolusi perubahan yang amat membanggakan. Usia 55 tahun adalah satu usia yang cukup matang dan telah mencapai pelbagai perkembangan dari pelbagai sudut yang mana bukan hanya diukur dari peralatan canggih tetapi juga dari aspek pembangunan keupayaan tentera yang perlu lebih berfikiran jauh kehadapan, proaktif sentiasa mempunyai tahap disiplin yang tinggi sebagai warga Angkatan Tentera.

 

Dalam usia 55 tahun ini, TLDB tetap menunjukkan tahap semangat serta komitmen yang tinggi dalam menggalas tugas yang diberikan, dan ini melibatkan pengorbanan dari semua warga TLDB samada dari segi tenaga dan masa. Antaranya adalah pengorbanan berjauhan daripada keluarga yang dicintai semasa bertugas demi menjaga kedaulatan maritim Negara Brunei Darussalam dan ini adalah merupakan suatu pengorbanan yang tinggi nilainya, bukan sahaja dikalangan warga TLDB sendiri, bahkan daripada keluarga yang sentiasa menyokong dan memahami tugas anggota-anggota TLDB. Akan tetapi, Peramba / Saya juga ingin mengingatkan bahawa keseimbangan terhadap kerja dan keluarga hendaklah sentiasa dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya dalam mendokong keharmonian kekeluargaan dikalangan warga TLDB.

 

Kita semua telah sedia maklum bahawa negara kita pada masa ini dilanda pandemik COVID 19 yang mana ianya memberikan impak yang besar kepada semua rakyat dan organisasi. Akan tetapi ianya bukanlah penghalang bagi TLDB untuk tetap meneruskan tugas sebagai benteng utama maritim Negara Brunei Darussalam dengan mematuhi arahan yang telah ditetapkan bagi mengawal penularan pandemik tersebut. Tugas perlu diteruskan kerana ancaman serta anasir-anasir negatif ini akan sentiasa memerhatikan kita dan mengambil peluang jika kita lalai dan leka walaupun dalam masa yang cukup singkat.

 

Dalam menyokong usaha kerajaan Negara Brunei Darussalam mengawal penularan pandemik tersebut, sambutan Hari Ulang Tahun TLDB ke-55 Tahun pada tahun ini tetap diraikan namun ianya dibuat secara minima dan sederhana. Walaubagaimanapun, ianya tidak menghalang kita untuk sentiasa melangkah maju terus ke hadapan kerana kemeriahan sambutan bukanlah sebagai ukuran utama, akan tetapi semangat yang jitu itulah yang lebih mustahak.

 

            TLDB terus berkembang sejajar dengan perubahan sekeliling kita dan tahap ancaman yang semakin kompleks. Oleh itu TLDB perlu sentiasa bijak dalam mengatur langkah bagi mengadaptasi dan berkembang sesuai dengan keperluan serta tuntutan persekitaran. Ini adalah untuk memastikan kedaulatan dan keamanan serta keselamatan perairan negara tetap utuh bagi menikmati kemakmuran secara menyeluruh dan berpanjangan.

 

Ini adalah sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke 58 tahun:

 

"Dari itu, tahap kewaspadaan kita perlu ditingkatkan dari masa ke semasa. Ia mustahak konsisten tanpa ada titik noktahnya. Tidak diragukan lagi, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei adalah pemegang utama peranan itu di sini"

 

            Selain itu, Peramba / Saya juga ingin mengingatkan bahawa kejayaan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada keupayaan aset dan peralatan yang serba maju dan moden, akan tetapi ianya juga dipengaruhi oleh anggota-anggota yang terlatih dan professional. Ke arah ini, Peramba / Saya menyeru kepada semua warga TLDB untuk sentiasa berganding bahu didalam melaksanakan tugas dan amanah bagi mencapai misi dan visi yang kita pertahankan selama ini. Selain daripada itu, dalam usaha kita semua untuk melahirkan anggota-anggota yang berkemahiran, nilai pengetahuan kerohanian hendaklah juga dititikberatkan dengan meningkatkan kefahaman terhadap perkara-perkara asas. Menjalankan tugas berlandaskan ajaran agama Islam ini mampu mengelakkan kita semua daripada terjerumus kepada ajaran terpesong, mematuhi disiplin serta memperkuatkan lagi kualiti kepimpinan semua peringkat dikalangan warga TLDB, selari dengan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) kerana tanpanya, sikap saling hormat menghormati dan fleksibel didalam menunaikan tanggungjawab, kita tidak akan dapat menjadi sebuah angkatan laut yang kredibel.

 

            Juga ingin Peramba / Saya ingatkan disini bahawa didalam usaha memelihara keselamatan perairan maritim Negara Brunei Darussalam, TLDB memerlukan kerjasama dangan unit-unit angkatan tentera, agensi-agensi kerajaan yang lain samada dalam mahupun luar negara. Dengan adanya kolaborasi dan semangat berpasukan seperti ini, jalinan dan semangat setiakawan sentiasa wujud dalam memantapkan keselamatan maritim Negara Brunei Darussalam dan juga serantau.

 

Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-55 tahun kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei dan mendoakan semoga kitani semua sentiasa berada di bawah perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu Wata'aala jua. Amin Ya Rabbalalamin.

 

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI BERSEMPENA MENYAMBUT KEDATANGAN BULAN SYAWAL 1441H

LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI


Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah bersyukur kita rafa'kan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin-NYA jua memberikan kita peluang dan kesempatan pada tahun ini 1441H / 2020M untuk sama-sama menerima dan menyambut kedatangan Aidil Fitri yang merupakan hari kemenangan bagi semua umat Islam yang disambut dengan penuh perasaan keimanan, ketakwaan dan kesyukuran yang hakiki.

 

Setelah sebulan kita sama-sama berjuang didalam menahan segala kemahuan, kehendak dan keinginan kita seharian, kini tibanya 01 Syawal yangmana ia adalah hari kita memanjatkan rasa syukur dan meraikan kemenangan setelah berjaya menentang hawa nafsu yang telah disifatkan junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sebagai jihad terbesar bagi umatnya. Sama-samalah kita berdoa dan berharap semoga Allah menerima ibadah serta amalan kita dan memanjangkan usia kita untuk bertemu Ramadhan akan datang, Insha Allah.

 

Didalam kita meraikan Aidilfitri ini, janganlah kita leka dan menepikan isu keselamatan terutama sekali dengan keadaan pada masa ini, seperti yang kita semua telah maklum, kemunculan wabak COVID-19 memberi kesan yang amat mendalam kepada pembangunan, ekonomi dan juga aktiviti kita seharian. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa peka dan berwaspada disepanjang perayaan ini dengan mematuhi undang-undang dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Seperti yang kita sudah sedia maklum, sambutan Aidilftri pada tahun ini amat berbeza kerana Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah menetapkan larangan untuk berziarah serta berkunjung-kunjungan kepada semua rakyat dan penduduk negara ini disepanjang aidilfitri ini bagi mengekang merebaknya pandemik COVID 19 ini daripada berleluasa. Walaupun ianya sesuatu perubahan yang baru kepada perkara kebiasaan yang kita lakukan, akan tetapi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, adalah menjadi tugas kita semua untuk menanai usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Dikesempatan ini, saya menyeru kepada semua untuk sentiasa berusaha didalam memperkukuhkan hubungan persaudaraan dengan ikatan kasih sayang kerana Allah SWT. Kekukuhan perhubungan adalah tulang belakang yang penting di dalam sebuah organisasi bagi mengelakkan daripada terjadinya perpecahan dikalangan anggota-anggota.

 

Sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam surah al-Imran ayat 103:

 

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) dan janganlah kamu

bercerai berai….."

 

Dan Sabda Rasulullah SAW;

 

"Seorang muslim itu adalah saudara bagi seorang muslim (yang lain) tidak boleh

menganiaya dan membiarkannya dianiaya."

 

Didalam kita sama-sama meraikan Aidil Fitri, Peramba / Saya mengingatkan kepada semua untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan jujur lagi amanah kerana Peramba / Saya percaya, kejujuran dan sikap amanah telahpun sebati didalam diri masing-masing setelah menjalani latihan ketaqwaan selama sebulan disepanjang bulan Ramadhan yang telah membawa kepada perubahan yang positif kepada kehidupan kita. Oleh itu, adalah diharapkan keutuhan tahap disiplin ini sentiasa dikekalkan pada sepanjang masa samada semasa bertugas mahupun berada diluar perkhemahan.

 

Disamping itu juga, Peramba / Saya juga menegaskan agar semua warga TLDB akan sentiasa menjaga keutuhan sekuriti dalam semua aspek yang mana tindakan tegas akan diambil jika ada warga TLDB yang melanggar undang-undang awam mahupun tentera bagi menyokong usaha kerajaan didalam mengawal pandemik COVID 19 ini. Juga tidak Peramba / Saya lupakan bagi anggota-anggota TLDB yang akan bertugas semasa perayaan aidilfti nanti, Peramba / Saya dengan tulus ikhlas ingin mengucapkan syabas diatas pengorbanan yang telah dicurahkan

bagi menggalas tugas serta tanggungjawab yang telah diberikan demi menjaga kedaulatan perairan Negara Brunei Darussalam. Ini membuktikan bahawa organisasi ini sentiasa komited didalam mempertahankan keselamatan Negara Brunei Darussalam pada setiap masa.

 

Peramba / Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada diri Peramba /Saya sendiri serta kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei untuktidak lupa bahawa didalam kita meraikan saat kegembiraan ini, kita hendaklah sentiasa mengingati Allah SWT terutama sekali didalam kehidupan kita sehari-hari berpandukan kepada Al-Quran, sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Nuzul Al- Quran bagi tahun 1441H/2020M

 

"Marilah kita sama-sama konsisten menghayati do'a dan membaca Al-Quran,

bukan sahaja kerana wabak, tetapi untuk Brunei mendapat lebih keberkatan,

berupa keamanan, kemakmuran dan keselamatan"

 

Akhir sekali, dikesempatan ini Peramba / Saya dan isteri serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf diatas segala kesalahan dan kekhilafan kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei dan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir dan Batin.

 

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
TEKS UCAPAN YANG MULIA PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI BERSEMPENA MENYAMBUT KEDATANGAN BULAN RAMADHAN 1441H

LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana pada tahun 1441H / 2020M ini kita diberikan kesempatan sekali lagi menerima kedatangan Ramadan al-Mubarak yang penuh kemuliaan ini. Dikesempatan ini juga, Peramba/saya amat bersyukur kerana telah mencapai usia satu tahun dalam menerajui tampuk kepimpinan Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB). Dalam pada ini, Peramba/saya menyeru kepada seluruh warga TLDB untuk sama-sama memperbaharui dan menghayati ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'zzadin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Sebagai umat Islam yang sangat sentiasa memerlukan Pertolongan dan Rahmat dari Allah S.WT dalam mengharungi segala rintangan kehidupan kita seharian, kehadiran Ramadhan sangatlah ditunggu-tunggu kerana ianya menzahirkan peluang untuk kita semua menambahkan lagi amalan dibulan yang mulia ini. Seperti yang kita semua maklum, seluruh dunia pada masa ini menghadapi cabaran yang amat besar yangmana kita semua dikejutkan oleh kemunculan wabak COVID-19 yang memberi kesan yang mendalam kepada pembangunan, ekonomi dan juga aktiviti kita seharian.

Akan tetapi ianya bukanlah satu penghalang buat kita untuk tetap terus melakukan ibadah mahupun aktivti keugamaan sempena bulan Ramadhan ini, kita juga hendaklah sentiasa mematuhi arahan mahupun saranan yang diberikan oleh pihak yang berwajib dari masa ke semasa. Ini adalah penting bagi memastikan penularan wabak COVID 19 ini dapat dikawal di Negara Brunei Darussalam daripada lebih berleluasa.

Menjelang Ramadhan ini juga, disamping melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diamanahkan, warga Tentera Laut Diraja Brunei digalakkan untuk mengambil peluang bagi sama-sama meraih ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Peramba/saya juga menyeru kepada semua warga TLDB untuk sama-sama membina semangat perpaduan sebagai satu pasukan. Selain daripada itu, kita diingatkan supaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan sejujurnya, kerana perkerjaan yang dilaksanakan juga dianggap sebagai sebuah ibadah apabila diiringi dengan niat yang betul bagi mendapatkan keredhaan Allah dan meningkatkan lagi pencapaian kita.

Menyentuh mengenai pencapaian TLDB khasnya dalam jangka masa satu (01) tahun Peramba/saya memegang tampuk kepimpinan TLDB ini, kita telah beroleh banyak pencapaian yang amat membanggakan terutama sekali didalam menjaga kedaulatan perairan Negara Brunei Darussalam yang mana sejumlah 52 kapal nelayan asing berjaya dijumpai dan diiring keluar daripada perairan Negara Brunei Darussalam dari bulan Jun 2019 sehingga April 2020. Ini menunjukkan bahawa TLDB sentiasa komited dan bersiap sedia didalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

Selain dari itu, hal ehwal kebajikan seluruh warga TLDB juga amat dititikberatkan kerana ianya penting bagi memastikan seluruh pegawai dan anggota TLDB sentiasa mempunyai semangat yang jitu dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam jangka masa satu (01) tahun kebelakangan ini juga, terdapat peningkatan jumlah Pegawai dan anggota yang disokong untuk dinaikkan pangkat yang terdiri daripada 28 Pegawai, 55 PTB Kanan dan 280 PTB Rendah. Ini menunjukkan TLDB sentiasa menghargai sumbangan yang dicurahkan oleh warganya.

Di samping itu juga Peramba/saya mengingatkan kepada semua warga TLDB untuk tidak lalai mahupun leka akan peranan dan tanggungjawab seharian lebih-lebih lagi didalam situasi global pada masa ini. Dalam situasi Wabak Pandemik COVID-19 ini, kita hendaklah sentiasa mematuhi arahan-arahan yang diberikan oleh pihak yang tertentu bagi membendung penularan wabak tersebut. Ini bermakna tahap disiplin yang tinggi hendaklah dikekalkan pada setiap masa samada didalam ataupun luar perkhemahan bagi sama-sama berganding bahu membantu usaha kerajaan Negara Brunei Darussalam menangani penularan wabak ini.

Disini ditegaskan juga agar semua warga TLDB akan sentiasa menjaga keutuhan sekuriti dalam semua aspek. Tindakan tegas akan diambil jika ada warga TLDB yang melanggar undang-undang awam mahupun tentera dan mengambil pengajaran akan kejadian yang berlaku sebelum ini kepada beberapa warga TLDB, antaranya terlibat dalam perkumpulan semasa situasi COVID-19, penglibatan terhadap peminjaman wang tanpa lesen yang sah, meninggalkan tempat bertugas, tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kesalahan yang lain nya.

Selain itu, Peramba/saya dan juga bagi pihak Yang Mulia Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) ingin mengucapkan syabas kepada warga TLDB yang pada masa ini bertugas sebagai 'Frontliners' yang secara langsung terlibat dibawah Task Force COVID-19 kerana menyumbangkan titik peluh dan tenaga didalam usaha untuk membendung serta membenteras wabak COVID-19 ini. Ketabahan yang tidak mengerti penat dan juga lelah yang dipamerkan bukan saja membangkitkan rasa bangga kepada Peramba/saya, malah kepada seluruh organisasi TLDB khasnya dan ABDB amnya.

Kearah itu, sama-sama lah kita bekerjasama untuk menyemai sikap bertanggungjawab terutama sekali dalam situasi kita pada masa ini dan menyahut seruan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam didalam Titah Perutusan Khas Berkenaan Jangkitan Wabak COVID-19 pada 21 Mac 2020:


" Ini semua tanggungjawab kita bersama.

 Jangan siapa yang lari dari tanggungjawab ini"


Marilah kita sama-sama memanjatkan doa agar tanah air kita, Negara Brunei Darussalam dibebaskan daripada wabak Pandemik COVID-19 serta agar keadaan rantau dan seluruh dunia kembali kepada asal dengan izin-Nya jua.

Peramba/saya juga berharap dan berdoa semoga Ramadhan kali ini memberikan makna pada kita semua bagi mencapai matlamat dan tujuan asasi pensyariatan fardhu puasa sebagaimana firman Allah S.W.T didalam surah Al-Baqarah yang bermaksud:


"Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat Islam yang terdahulu agar kamu bertaqwa"


Dikesempatan ini Peramba/saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas dan berbesar hati mengucapkan Selamat Menyambut Bulan Ramadhan 1441H. Semoga semua amalan dan amal ibadah disepanjang bulan Ramadhan ini akan diterima dan mendapat Redha serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua.

UCAPAN PEMERINTAH TLDB SEMPENA AKHIR TAHUN 2019 TLDB

LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.


Bismillahirahman Nirahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberikan nikmat umur yang panjang kerana dalam sedikit masa lagi kita akan meninggalkan tahun 2019 dan InsyaAllah akan melangkah ke tahun baru iaitu tahun 2020.

Tahun 2019 telah kita tempuhi dengan pelbagai usaha serta kejayaan dan pencapaian-pencapaian khususnya dalam mempertingkatkan mutu profesionalisma di kalangan pegawai-pegawai serta anggota TLDB. Penglibatan didalam pelbagai latihan, samada bersama agensi-agensi tempatan dan Angkatan Tentera di rantau ini menjadi landasan dan sukat- sukatan untuk meningkatkan kemahiran serta kepakaran setiap individu khususnya demi kemajuan diri sendiri dan juga kepakaran latihan secara berkumpulan amnya.

Ada 2 kejayaan bagi TLDB ditahun 2019. Kejayaan yang dimaksudkan pada tahun 2019 ialah Lawatan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Tentera Laut pada 26 September 2019. Latihan Dua Hala Ex-PELICAN yang telah mencapai usia yang ke 40 tahun. TLDB telah berjaya mengadakan latihan ini Bersama TLRS dengan jaya di perairan NBD. Ini adalah kejayaan-kejayaan yang penting disepanjang tahun 2019. Tahniah dan Peramba/saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah diatas sokongan semua warga TLDB.

Disamping itu, Peramba/saya juga percaya bahawa kesemua pencapaian yang dicapai disepanjang tahun ini tidak akan terlaksana tanpa adanya sokongan dan dorongan daripada semua lapisan warga TLDB, dan yang paling penting adalah sokongan ahli keluarga yang menjadi pemangkin semangat untuk kita meneruskan perjuangan lebih-lebih lagi dalam 

menghadapi pelbagai cabaran didalam era globalisasi ini. Maka kita semua janganlah lalai mahupun leka akan peranan dan tanggungjawab terhadap keluarga yang dicintai. Kearah ini, Peramba/saya menekankan segenap tampuk kepimpinan TLDB untuk memastikan hal-ehwal kebajikan warga TLDB dan keluarga dibawah jagaan masing-masing juga dititik-beratkan tanpa menjejaskan peranan dan kewajipan kita sebagai warga Tentera Laut Diraja Brunei.

Melangkah ke tahun 2020, kita mesti mempunyai semangat yang tinggi serta atur-gerak yang mantap dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan. Perlu diingat bahawa berkhidmat didalam Angkatan bersenjata Diraja Brunei bukanlah semata-mata untuk menyara keluarga, malah ianya adalah suatu tanggungjawab yang harus dipikul dengan penuh rasa ketaqwaan, kejujuran dan kesabaran. Dari situlah akan wujud rasa keikhlasan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk sama-sama memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kedaulatan demi Agama, Raja, Bangsa dan Negara.

TLDB telah merancang aktiviti-aktiviti ditahun 2020 dengan rapi. Ditahun 2020 ini juga menjanjikan kepadatan aktiviti dan latihan-latihan yang bersignifikan besar iaitu EX HB VI dan juga iaitu Ex RIMPAC dan juga TLDB akan menjadi unit yang mengelolakan BISAM.

Didalam kita sama-sama menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan keamanan yang kita nikmati dan kecapi pada masa ini dan Peramba/saya menyeru kita semua perlu berganding bahu bagi mempertahankan keamanan dan kemakmuran ini demi masa depan generasi akan datang sejajar dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke 58 tahun: 


Keamanan adalah nikmat besar Allah, yang dengannya, membolehkan kita membangun dengan selesa. Adapun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei adalah merupakkan tonggak utama bagi keamanan


Disini Peramba/saya juga sukacita berpesan agar kita semua mencari redha Allah SWT dengan meningkatkan keimanan dan sentiasa membaca Al-Quran walaupun hanya satu potongan ayat sehari asalkan ianya berterusan.

Dikesempatan menjelang tahun baru 2020 Masihi, Peramba/saya menyeru kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei untuk sama-sama memperbaharui dan menghayati ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Dikesempatan ini Peramba/Saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas dan berbesar hati mengucapkan Selamat Menyambut Tahun Baru 2020 Masihi kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei serta keluarga. Semoga apa jua usaha baik, pekerjaan serta amal ibadah di sepanjang tahun ini akan mendapat redha serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua.

Untuk akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wataala, akan senantiasa mengurniakan Petunjuk, Pertolongan, Berkat dan Rahmat khususnya kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei dan warga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan serta keluarga amnya, dan semoga Negara Brunei Darussalam yang kita cintai ini akan sentiasa menikmati keamanan dan kesejahteraan di dalam keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala jua. 


Sekian, Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
UCAPAN PENGHARGAAN SEMPENA PENGURNIAAN BINTANG KEBESARAN “DARJAH PAHLAWAN NEGARA BRUNEI YANG AMAT PERKASA DARJAH PERTAMA”

LAKSAMANA PERTAMA DATO SERI PAHLAWAN HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu 'Ala Saidina Muhammad Wa 'Ala Aalihi Wasahbihi Aj-Ma'in.

Alhamdulillah bersyukur ke Hadrat Allah Subhanahu Wataala kerana atas limpah kurnia dan rahmat Nya jua telah memberi peluang kepada kita untuk sama-sama menjalani nikmat umur yang panjang lagi berkat sehingga ke hari ini. Selawat dan salam keatas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wassalam, Kaum kerabat, serta sahabat baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman.

Pertama sekali marilah kita sama-sama meneguhkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah Ibni Al Marhum Sultan Haji Omar' Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Dikesempatan ini, saya mewakili seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei dengan penuh hormat serta takzim menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan yang ke-73 tahun ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 12 Zulkaedah 1440H bersamaan 15 Julai 2019M, Semoga Allah Subahanahu Wataala melanjutkan usia Baginda, sentiasa sihat wal-afiat, kekal qarar memerintah negara dengan adil lagi bijaksana.

Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala jua dan setinggi-tinggi menjunjung kasih kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam diatas "Dato Seri Pahlawan" pada 12 Zulkaedah 1440H bersamaan 15 Julai 2019M.

Saya berserta keluarga, ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei diatas sokongan dan kerjasama yang diberikan disepanjang pemerintahan saya selaku Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei dan tidak dilupakan juga kepada Warga Awam Tentera Laut Diraja Brunei yang telah menabur bakti serta usaha bagi sama-sama memajukan Tentera Laut Diraja Brunei yang sehingga kini telah setaraf dengan Tentera Laut serantau.

Kearah itu, dengan rasa rendah diri, ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua warga Tentera dan Awam Tentera Laut Diraja Brunei, untuk sama-sama berganding bahu membina dan meningkatkan lagi usaha dalam pembangunan Tentera Laut Diraja Brunei dikeseluruhan aspek demi mencapai sebuah organisasi yang hebat dan mampan. Kehebatan yang dimaksudkan adalah selari dengan titah KDYMM sempena Rombakan Keahlian Majlis mesyuarat Menteri-menteri Kabinet dan Perlantikan-perlantikan baru pada 15 Jamadil Akhir 1431H bersamaan 29 Mei 2010M:

"Kehebatan disini turut merangkumi sikap bersih, berkebolehan dan berwawasan, termasuk juga berbasah dan berkering, sehingga diri sendiri tidak lagi penting, berbanding pengorbanan untuk Agama, Raja, Bangsa dan Negara."

Allah Subhanahu Wataala juga berfirman didalam Surah Ar Ra'ad Ayat 11 yang bermaksud:

 

"Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Apa Yang Ada Pada Sesuatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Apa Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri"

Marilah kita sama-sama merenungkan ayat diatas, yang mana perubahan terhadap sesuatu itu tidak akan tercapai selagi ianya tidak dimulai oleh diri kita sendiri diiringi dengan doa serta amalan yang soleh.

Akhirnya, sekali lagi saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah memberikan sokongan dan kerjasama yang diberikan kepada saya dan keluarga.

Sekian, Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UCAPAN PEMERINTAH TLDB SEMPENA SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI TAHUN 1440H BERSAMAAN 2019M


LAKSAMANA PERTAMA HAJI OTHMAN BIN HAJI SUHAILI @ SUHAILY

PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEIAlhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala Saidina Muhammad Wa ala Aalihi Wasohbihi Ajamain.

Alhamdulillah setinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah SWT kerana memberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri atau hari kemenangan bagi umat Islam yang disambut dengan penuh perasaan keimanan, ketakwaan dan kesyukuran.

Setelah sebulan bermujahadah menahan kemahuan dan keinginan, tibanya 1 Syawal kita akan meraikan hari kemenangan menentang hawa nafsu yang telah disifatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W sebagai jihad terbesar bagi umatnya. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan memanjangkan usia kita ke Ramadhan akan datang.

Kepada warga Tentera Laut Diraja Brunei yang akan kembali ke kampung halaman masing-masing sempena perayaan ini, saya ingin menasihatkan agar sentiasa berhati-hati di jalan raya, rancang perjalanan dengan baik dan periksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Biarlah kepulangan masing-masing disambut dengan air mata kegembiraan oleh saudara mara bukannya tangisan kedukaan.

Sambutlah hari raya pada tahun ini dengan penuh kesederhanaan dan kemeriahan bersama ibu bapa dan keluarga tersayang serta saudara mara agar dapat mengeratkan lagi silaturahim serta merapatkan tali persaudaraan

Jesteru saya menyeru kepada semua untuk memperkasakan hubungan persaudaraan dengan ikatan kasih sayang kerana Allah SWT sebab ia adalah asas kekuatan dan kejayaan di dalam sebuah organisasi serta menutup segala ruang perpecahan.

Sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam surah al-Hujurat ayat 10:

"Sesungguhnya orang Mukmin itu bersaudara…"

 

Dan Sabda Rasulullah SAW;

"Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri."

Didalam kita sama-sama meraikan Hari Raya Aidil Fitri, saya menyeru kepada semua untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan jujur lagi amanah kerana saya percaya, kejujuran dan sikap amanah telahpun sebati didalam diri masing-masing setelah menjalani latihan ketaqwaan selama sebulan disepanjang bulan Ramadhan.

Saya juga ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri serta kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei untuk sentiasa mengingati dan mentaati suruhan Allah SWT walaupun dimana kita berada, sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Hari Raya 'Idil Fitri Bagi Tahun 1439H / 2018M:

"Ia bukan semata-mata untuk bersukaria biasa, tetapi turut dituntut ialah untuk menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Inilah inti pati kita merayakan Hari Raya Fitrah itu"

 

Saya serta keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir & Batin dan dikesempatan ini saya serta ahli keluarga dengan tulus ikhlas menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf di atas segala kesalahan dan kekhilafan sepanjang tahun yang telah lalu kepada seluruh warga Tentera Laut Diraja Brunei.

 

Wabillahi Taufiq Wal-Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


UCAPAN PEMERINTAH TLDB SEMPENA SAMBUTAN HARI RAYA AIDIL FITRI TAHUN 1439H BERSAMAAN 2018M
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 

Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar, dengan rasa rendah diri dan penuh kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah S.W.T, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W, Alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatNya jua kita akan menyambut Hari Raya Aidil Fitri, hari kemenangan setelah menunaikan perintah Allah S.W.T setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan.
 
 
Kita harus bersyukur kerana dapat menyambut detik kemenangan ini dalam suasana aman damai dilimpahi dengan kemakmuran. Jika dilihat di luar sana masih banyak saudara muslimin muslimah kita yang kurang bernasib baik kerana ketidakstabilan negara. Keamanan dan kemakmukran yang kita kecapi ini adalah berkat doa dan usaha semua pihak, termasuklah pengorbanan seluruh warga dan keluarga ABDB khususnya TLDB yang bertugas tidak mengira waktu dan tempat walaupun berjauhan daripada keluarga dan keselesaan kehidupan harian.
 
 
Di dalam keghairahan kita menyambut Hari Raya Aidil Fitri ini, janganlah pula kita lupa kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sebagai tanda syukur, marilah kita hulurkan bantuan atau sumbangan kepada anak-anak yatim, yang kurang upaya dan yang memerlukan, kerana mereka juga adalah merupakan tanggungjawab kita. Di Hari Raya Aidil Fitri ini, rebutlah kesempatan untuk mengiratkan dan mengukuhkan lagi hubungan silaturrahim sesama keluarga dan persahabatan yang terjalin, bertemu dengan sanak saudara serta sahabat handai dan bermaaf-maafan secara ikhlas.
 
 
Peramba saya juga ingin mengingatkan kepada semua bagi sama-sama untuk kita saling mengingati dan tidak leka dalam sama-sama menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat kerana ianya adalah tanggungjawab bersama. Bagi yang tinggal di dalam perkhemahan mahupun di luar perkhemahan supaya untuk sentiasa menjaga keselamatan kediaman rumah masing-masing. Elakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Sambutlah hari kemenangan ini dengan kesederhanaan dan elakkan sebarang pembaziran.
 
 
Akhir kata, peramba saya beserta keluarga ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Aidil Fitri, Mohon Maaf Zahir dan Batin, kepada seluruh warga dan mantan TLDB semoga hari kemenangan ini dapat kita raikan dengan penuh makna dan sentiasa di dalam keredhaan Allah SWT jua.
 
Ramadhan Bakal Beransur Pergi,
Syawal Menjelma Di Aidil Fitri,
Seikhlas Hati Menyusun Jari,
Memohon Dimaafkan Kekhilafan Diri
 
Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir Batin, Wassalam.
 
 
UCAPAN PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI KE-53
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 

Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita semua dapat meraikan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-53 tahun pada 14 Jun 2018 yang jatuh pada bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan keberkatan.

Dalam menjangkau usia ke 53 tahun ini Tentera Laut Diraja Brunei telah berkembang dengan lebih maju dan menunjukkan kematangan yang sedia berdaya saing dengan angkatan tentera laut serantau melalui penglibatan Tentera Laut Diraja Brunei dalam pelbagai eksesais dan deploimen yang telah dilaksanakan. Perkembangan bukan hanya diukur dari peralatan canggih tetapi juga dari aspek pembangunan keupayaan warga tentera laut agar lebih berfikiran dinamik dan matang, berilmu pengetahuan, profesionalisme dan mempunyai ketahanan jati diri serta disiplin yang tinggi.

Ini adalah sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia semasa Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB yang ke 55 tahun:

‘Manakala kekuatan sesebuah negara itu bukan sahaja memiliki peralatan canggih, tetapi juga dapat dinilai sekira negara tersebut memiliki tentera yang berkualiti dari segi fizikal dan mental lebih-lebih lagi jika berkemahiran menggunakan senjata-senjata moden.’

Dengan adanya kepakaran-kepakaran ini, warga tentera akan sentiasa menanamkan sikap berwaspada dan berpandangan jauh terhadap masa depan pertahanan dan keselamatan negara. Namun begitu, kita jangan lupa tanggungjawab kita kepada Allah SWT dan sentiasa meningkatkan ketaqwaan, keimanan, kesabaran dan menaburkan bakti demi raja dan negara.

Dalam usia 53 tahun ini, TLDB telah banyak memberikan komitmen dan pengorbanan yang telah ditaburkan sama ada dari segi tenaga dan masa, antaranya pengorbanan berjauhan daripada keluarga yang dicintai. Namun, perlulah diingat bahawa ianya merupakan suatu pengorbanan yang bermakna dan menjadi sebagai pemangkin mutu kerjaya yang lebih maju. Namun demikian, keseimbangan terhadap kerja dan keluarga hendaklah dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan perancangan sambutan tahun ini ditahap yang minima dan sederhana, kita hendaklah sentiasa melangkah maju terus ke hadapan.


Di kesempatan ini, peramba saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke 53 tahun kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei, semoga sentiasa berada di bawah perlindungan dan petunjuk Allah S.W.T jua. Amin Ya Rabbalalamin.
 
UCAPAN PEMERINTAH TLDB SEMPENA BULAN RAMADHAN 1439M/2018H
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
Marhaban Ya Ramadhan, segala puji-pujian dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah S.W.T, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W kerana dengan izin dan limpah rahmatNya jua kita diberikan peluang untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadhan, bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan ganjaran yang berlimpat ganda.
 
Selaku warga ABDB, kita amat beruntung kerana selain menjalankan tugas seharian, kita juga berkesempatan untuk memanfaatkan nikmat di bulan Ramadhan dengan mengikuti acara-acara keagamaan yang kemas dirancang di surau-surau ABDB ataupun balai ibadat yang berdekatan. Ini adalah bertujuan untuk memberikan peluang dan kemudahan kepada warga ABDB untuk sama-sama melipat gandakan amalan dan meraih keampunan dan keredhaan dari Allah S.W.T jua.
 
Dari itu, Peramba saya amat mengalu-alukan warga Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) khususnya beserta keluarga untuk sama-sama mengimarahkan surau-surau perkhemahan yang ada. Peramba saya juga mengetahui perkara sama juga bakal dilaksanakan seperti lazimnya di kapal-kapal yang terlibat dengan operasi.
 
Tidak dinafikan, bertugas sebagai seorang anggota tentera akan sentiasa melalui pelbagai cabaran sama ada secara mental ataupun fizikal. Malahan, akan sentiasa berjauhan dari keluarga kerana mengharungi ombak dan badai demi menjalankan tugasan yang diamanahkan. Walaupun demikian, Peramba saya ingin mengingatkan kepada semua dan tidak terkecuali diri Peramba saya sendiri agar pelaksanaan amal ibadah di bulan ini tidak diambil ringan. Janganlah cabaran di lapangan tugasan atau operasi yang dilaksanakan dijadikan sebagai alasan, selagi ianya tidak mendatangkan kemudaratkan.
 
Perlu juga diingat takrif ibadah bukanlah hanya terhad kepada Rukun Islam yang lima antaranya sembahyang lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan. Bahkan pada hakikatnya, tugas dan tanggungjawab harian yang ditanai juga merupakan satu ibadah, yang sudah pasti dosa dan pahala akan ditimbang tara. Selaku umat Islam kita harus lebih peka akan kepentingan sifat amanah, ikhlas dan jujur dalam menjalankan tugas seharian bagi merebut kejayaan sebenar iaitu keredhaan dan keberkatan dari Allah S.W.T.
 
Akhir kata dari Peramba saya serta keluarga, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh warga TLDB. Laksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, amanah dan dedikasi. Semoga ibadah kali ini akan membawa peningkatan yang lebih baik serta mendapat keampunan dan diberikan keberkatan kepada kita semua. Amin.
 
 
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
Dengan rasa penuh bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala, Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatnya jua sedikit masa sahaja lagi kita akan menyambut hari lebaran Aidil Fitri, hari kemenangan setelah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wataala, melawan musuh besar iaitu hawa nafsu.

Kita harus bersyukur kerana dapat menyambut detik kemenangan ini dalam suasana aman damai dilimpahi kemakmuran. Jika dilihat di luar sana masih banyak saudara muslimin muslimah kita yang kurang bernasib baik kerana ketidakstabilan. Keamanan dan kemakmukran yang kita lalui ini adalah berkat doa dan usaha semua pihak, termasuklah pengorbanan seluruh warga dan keluarga ABDB khususnya TLDB yang bertugas tidak mengira waktu dan tempat dikejauhan keluarga dan keselesaan kehidupan harian.

Di dalam keghairahan kita menyambut hari lebaran ini, janganlah pula kita lupa kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sebagai tanda ehsan dan bersyukur kita hulurkanlah bantuan atau sumbangan kepada anak-anak yatim, yang kurang upaya dan yang memerlukan, kerana mereka juga adalah merupakan tanggungjawab kita. Ambillah kesempatan lebaran ini mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan persahabatan yang terjalin, bertemu dengan kaum keluarga serta sahabat handai dan bermaaf-maafan melupakanlah perselisihan yang ada.

Peramba saya juga ingin mengingatkan kepada semua bagi sama-sama untuk kita saling mengingati dan tidak leka dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Bagi yang tinggal di dalam perkhemahan supaya sentiasa menjaga keselamatan kediaman rumah masing-masing dan tidak meninggalkan barang yang berharga. Elakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Sambutlah Hari Raya pada tahun ini dengan kesederhanaan dan elakkan sebarang pembaziran.

Di akhir kata, Peramba saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Aidil Fitri, Mohon Maaf Zahir dan Batin, kepada seluruh warga dan mantan TLDB beserta keluarga semoga hari kemenangan ini dapat kita raikan dengan penuh makna dan sentiasa di dalam keredhaan Allah SWT jua.

Kian Berlabuh Tirai Ramadhan,
Lambaian Syawal Kian dinanti
Setulus Hati dipohon Kemaafan
Semoga Kesalahan Turut Dimaafi
Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir Batin, Wassalam.
 

UCAPAN PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA SAMBUTAN HARI ULANG TAHUN TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI KE-52
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 

Alhamdulillah dengan berasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia Nya jua kita semua dapat meraikan Sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei yang ke-52 pada 14 Jun 2017 yang jatuh pada bulan Ramadhan, bulan yang penuh keberkatan. Sambutan pada tahun ini adalah ditahap yang minima namun kita semakin maju melangkah terus kehadapan.

Dalam menjangkau usia ke 52 tahun ini Tentera Laut Diraja Brunei telah menunjukkan peningkatan daya saing, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan angkatan tentera laut negara luar setelah banyak melibatkan diri dengan pelbagai eksesais dan deploimen yang telah dilaksanakan. Apa yang dihasratkan ialah, pembangunan keupayaan tentera dari segi ilmu pengetahuan, profesionalisme dan ketahanan jati diri dan disiplin yang tinggi sebagai warga Tentera Laut Diraja Brunei.

Ini adalah sejajar dengan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada semasa Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB yang 54 Tahun ‘Seluruh warga tentera hendaklah memperkukuhkan semangat cintakan institusi, sambil menjaga imej dan nama baik ABDB.’ Dengan adanya elemen-elemen ini, warga tentera akan sentiasa menanamkan sikap waspada dan berpandangan jauh terhadap masa depan pertahanan dan keselamatan negara. Namun begitu, kita jangan lupa tanggungjawab kita kepada Allah SWT supaya kita akan sentiasa memupuk semangat yang kuat, sentiasa bersabar dan berbakti kepada agama,bangsa dan raja.

Dalam usia 52 tahun TLDB ini, telah banyak komitmen yang dilaksanakan yang mana memerlukan pengorbanan tenaga dan masa anggota bersama keluarga yang dicintai, namun perlulah diingat bahawa ianya merupakan suatu pengorbanan yang berbaloi dan dijadikan kenangan. Peramba saya ingin menyarankan agar semua warga TLDB sentiasa bergerak maju dalam kerjaya ini dan meningkatkan profesionalisme kerana kita semua adalah yang terbaik dan kita juga adalah Wira Samudera yang akan menjadi ingatan kepada keluarga, saudara dan sahabat kita.

Di kesempatan ini Peramba saya ingin mengucapkan Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Brunei kepada semua warga Tentera Laut Diraja Brunei yang telah berkhidmat dan akan terus maju pada masa akan datang dan sentiasa berada di bawah naungan dan petunjuk Allah SWT jua, Amin Ya Rabbalalamin.
 
UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA SAMBUTAN BULAN RAMADHAN 1438M/2017H
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 

Marhaban Ya Ramadhan, Segala puji Dan Syukur kita panjatkan ke hadrat Allah SWT, selawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan izin dan limpah rahmat Allah SWT jua kita akan bertemu lagi Ramadhan, bulan penuh rahmat dan keberkatan.

Alhamdulillah, di bulan keampunan dan penuh keberkatan ini terlalu banyak peluang yang boleh kita manfaatkan dalam meraih keampunan dan keredaan Allah SWT. Tambahan selaku warga ABDB kita amat beruntung, acara keagamaan turut dirancang di surau-surau atau balai ibadat yang ada, memberi peluang serta kemudahan kepada para anggota yang bertugas mahupun yang berada di dalam perkhemahan bagi sama-sama merebut peluang yang ada disamping menjalankan tugas harian. Di kesempatan ini, Peramba saya amat mengalu-alukan warga Tentera Laut Diraja Brunei beserta keluarga untuk sama-sama mengimarahkan surau perkhemahan yang ada. Peramba saya juga mengetahui perkara sama juga bakal dilaksanakan seperti lazimnya di kapal-kapal yang melaksanakan operasi.

Peranan selaku seorang anggota Tentera Laut banyak cabaran fizikal dan mental yang dihadapi, berjauhan dari keluarga, ombak badai dan keletihan sudah menjadi asam garam harian. Apapun, Peramba saya mengingatkan semua dan diri sendiri agar tidak mencuaikan perlaksanaan amal ibadah di bulan ini, janganlan cabaran di lapangan tugasan atau operasi dijadikan alasan selagi kita mampu dan tidak membawa kemudaratan. Perlu juga diingat takrif ibadat bukanlah hanya terhad pada rukun seperti solat dan berpuasa sahaja, bahkan pada hakikatnya tugas dan tanggungjawab harian yang ditanai juga merupakan satu ibadah, yang sudah pasti dosa dan pahalanya ditimbang tara. Selaku umat Islam kita harus lebih peka akan kepentingan sifat amanah, ikhlas dan jujur dalam tugas seharian bagi merebut kejayaan sebenar iaitu keredaan dan keberkataan dari Allah SWT bukan sekadar pangkat atau wang ringgit menjadi buruan.

Akhir kata Peramba saya serta keluarga, dikesempatan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, kepada seluruh warga dan mantan Tentera Laut Diraja Brunei, berhati-hatilah ketika bertugas, laksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Semoga ibadah kali ini akan membawa peningkatan yang lebih baik serta keampunan dan keberkatan kepada kita semua, Amin.
 
 
UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA KETIBAAN BULAN SYAWAL
 
 
 

Alhamdulillah dengan penuh rasa bersyukur ke hadrat Allah SWT, kerana dengan izin serta limpah rahmat nya jua kita akan dipertemukan lagi bulan Syawal bulan kemenangan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, setelah hampir sebulan beribadah di Ramadhan penuh rahmat dan keberkatan.

Kita sedar melaksanakan ibadah puasa disamping tugas serta persekitaran yang mencabar lazim dialami oleh anggota yang berkhidmat di Angkatan Laut bukanlah mudah tambah lagi dikejauhan keluarga dan sahabat handai. Namun Peramba saya amat berbangga disebalik cabaran tersebut warga Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) tetap menunjukkan komitmen melaksanakan amanah yang ditanai sebaik mungkin. Ini membuatkan kemenangan kita melawan hawa nafsu di bulan Al Mubarak ini lebih bermakna lagi kepada kita semua, syabas.

Mengambil ikhtibar serta sukut baik di bulan Al-Mubarak ini, Peramba saya berseru agar benteng pertahanan mental, fizikal serta fizikal yang kita telah bina di bulan ini akan terus dipupuk dan dipertingkat. Sebuah institusi atau organisasi yang berpaksikan keimanan tidak akan wujud di dalamnya sebarang gejala disiplin atau sosial sekaligus pra syarat memperolehi limpah rahmat dan nikmat Allah SWT jua.

 Di keghairahan kita menyambut bulan lebaran ini nanti, Peramba saya juga ingin mengingatkan kepada semua warga di TLDB agar akan sentiasa menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama, tidak lalai serta leka dengan kemeriahan yang ada. Baik dari segi aspek sekuriti dalam perkhemahan, barek kelamin mahupun ketika memandu dijalan raya, janganlah pula keriangan berganti dengan kedukaan. Dari aspek perbelanjaan pula janganlah kita berlebih-lebihan di dalam menyambut lebaran ini sehingga membebankan diri sendiri dikemudian hari dengan hutang piutang. Peramba saya juga mengingatkan kepada semua anggota TLDB untuk tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi tegahan undang-undang negara yang sering terjadi dimusim-musim perayaan. Peramba saya tidak akan bertoleransi terhadap perkara sebegini, keolahan yang tidak sesuai dengan organisasi ini.

Di akhir kata, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar Wallilahilham dengan takbir dan tahmid memuji dan membesarkan Allah SWT, Peramba saya beserta keluarga dengan tulus ikhlas mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga TLDB, mantan-mantan perwira TLDB beserta keluarga tercinta, mendoakan 1 Syawal itu nanti penuh dengan keriangan dan kegembiraan, selamat dibawah inayah dan pemeliharaan Allah yang maha perkasa, Aamiin.
 
 
UCAPAN PEMANGKU PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA MENYAMBUT HARI RAYA AIDIL FITRI TAHUN 1437H BERSAMAAN 2016M
 
 

CAPTAIN HJ OTHMAN BIN HJ SUHAILI@SUHAILY
TIMBALAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
Dengan rasa penuh bersyukur kehadrat Allah Subhanahu selawat dan salam keatas junjungan besar kita nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatnya jua Insya Allah esok atau lusa kita akan menyambut hari lebaran Aidil Fitri, hari kemenangan umat Islam setelah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wataala iaitu berpuasa di Bulan Ramadhan.
 
Kita seharusnya bersyukur kerana dapat menyambut detik kemenangan ini dalam suasana aman damai dilimpahi kemakmuran. Jika dilihat di luar sana masih banyak saudara muslimin muslimah kita yang kurang bernasib baik kerana ketidakstabilan negara-negara mereka. Keamanan dan kemakmuran yang kita lalui ini adalah berkat doa dan usaha semua pihak, termasuklah pengorbanan seluruh warga dan keluarga ABDB khususnya TLDB yang bertugas tidak mengira waktu dan tempat di kejauhan keluarga dan keselesaan kehidupan harian.
 
Di dalam keghairahan kita menyambut hari lebaran ini, janganlah pula kita lupa kepada mereka yang kurang bernasib baik. Sebagai tanda ehsan dan bersyukur kita hulurkanlah bantuan atau sumbangan kepada anak-anak yatim, yang kurang upaya dan yang memerlukan, kerana mereka juga adalah merupakan tanggungjawab kita. Bersesuaian dengan peluang yang ada ambillah kesempatan lebaran ini mengukuhkan lagi ikatan kekeluargaan dan persahabatan yang terjalin, ziarah menziarahi kaum keluarga dan sahabat handai, bermaaf-maafan, berhijrah melupakanlah perselisihan yang ada.
 
Di dalam kita sama-sama menyambut Hari Raya ini nanti, saya mengingatkan kepada semua untuk kita sama-sama beringat dan tidak leka menjaga keselamatan samudera raya dan kesejahteraan diri keluarga, masyarakat dan harta benda. Elakkan dari terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang atau ajaran Islam. Sambutlah Hari Raya dengan kesederhanaan dan elakkan sebarang pembaziran.
 
Di akhir kata, Peramba saya berserta keluarga sekali lagi ingin mengucapkan selamat menyambut hari Aidil Fitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh warga dan mantan TLDB beserta keluarga dan mendoakan semoga hari kemenangan ini dapat kita raikan dengan penuh makna dan sentiasa di dalam keredhaan Allah SWT jua.
 
Kian Berlabuh Tirai Ramadhan,
Lambaian Syawal Kian dinanti
Serendah Hati memohon Kemaafan
Kesalahan Turut Dimaafi
Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir Batin, Wassalam.

 
UCAPAN PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA KENAIKAN PANGKAT BAGI LAIN – LAIN PERINGKAT TENTERA LAUT DIRAJA BRUNE (TLDB)

 

 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 

Alhamdulillah dengan limpah dan izin Allah SWT, seramai 163 anggota TLDB telah dinaikkan pangkat berkuatkuasa pada hari Jumaat, 01 Jun 2016. Ini bukan saja merupakan satu pencapaian individu tapi anugerah untuk Tentera Laut secara amnya. Sesuai dengan komitmen dan pencapaian yang ditunjukkan selama ini, kenaikan pangkat ini adalah sesuai dengan selayaknya diterima.

Perambasaya mewakili seluruh warga TLDB dengan rasa tulus ikhlas sukacita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada PTB Kanan dan PTB Rendah yang telah dinaikkan pada hari ini Isnin, 06 Jun 2016 bersamaan dengan 30 Syaban 1437H bertempat di Mes Pegawai Waran, Bintara Kanan dan Bintara TLDB, Perkhemahan Muara. Peramba saya yakin kenaikan pangkat ini akan menjadi pemangkin prestasi dan mutu kerja yang lebih baik lagi kepada anggota berkenaan dapat menyuntik semangat untuk terus menabur bakti dan tanggungjawab. Terima kasih dan setinggi – tinggi tahniah. Bravo Zulu!
 
 
 
 

 
 
CAPTAIN HJ OTHMAN BIN HJ SUHAILI@SUHAILY
TIMBALAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wataala dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita semua berkesempatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang ke 55 tahun pada 31 Mei 2016 bertempat di Akademi Pertahanan, Tanah Jambu.

Peramba/saya dengan rasa tulus ikhlas sukacita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada warga-warga TLDB yang terlibat dengan kawad Sempena Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke 55 ini, kerana telah mempersembahkan mutu kawad yang baik. Segala penat lelah selama lebih kurang dua minggu persiapan berbaloi dengan satu persembahan yang membanggakan yang turut disaksikan para jemputan yang hadir. Peramba/saya berharap dan percaya mutu persembahan yang membanggakan ini akan dapat dipertahankan malah akan bertambah baik di masa akan datang dan menjadi sukat-sukat untuk kita terus mempertingkat mutu persembahan kawad TLDB.

Tahniah dan terima kasih juga peramba/saya ucapkan kepada semua anggota TLDB yang turut terlibat dalam mengendalikan acara Majlis Santap dan Junjung Ziarah, Pameran Statik dan juga Bazaar dan Funfair yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan semuanya. Peramba/saya amat berbangga di atas kesungguhan dan komitmen kepada semua anggota yang terlibat. Semoga Allah jua membalas segala usaha yang disumbangkan. Di kesempatan ini, peramba/saya memberikan sehari cuti tanpa catit di bawah pentadbiran semua ketua-ketua jabatan kepada anggota-anggota yang terlibat dalam Sambutan ini dalam atas usaha gigih yang telah ditunjukkan.

UCAPAN PEMERINTAH TLDB BERSEMPENA KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI–PEGAWAI TLDB
 
 
 
 
 
LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 
 
Peramba/saya dengan rasa tulus ikhlas sukacita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pegawai-pegawai yang telah dinaikkan pangkat pada 27 Mei 2016 bersamaan dengan 20 Syaban 1437H bertempat di Mes Pegawai Berakas Garison. Peramba/saya berharap agar dengan kenaikan pangkat ini dapat meningkatkan prestasi dan ianya akan dapat menyuntik semangat untuk berbakti lebih cemerlang lagi.
 

Di akhir kata, peramba/saya mengucapkan sekali lagi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan atas pencapaian dan berdoa semoga sentiasa mendapat hidayah dan petunjuk dalam perlindungan daripada Allah Subhana Wataala jua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

 

UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA ULANG TAHUN YANG KE 51 TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI

 

 

LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 

 

Dengan rasa penuh bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Selawat dan salam keatas junjungan besar kita nabi Muhammada SAW, Alhamdulillah dengan izin dan limpah rahmatnya jua pada hari ini Selasa 14 Jun 2015 bersamaan 9 Ramadhan 1437 Hijrah genaplah 51 tahun melangkauwi setengah abad penubuhan Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) yang penuh ristaan cabaran dan pencapaian.

Tidak dinafikan TLDB pada hari ini telah jauh melangkah dan berkembang dari pelbagai sudut dan aspek sehingga ianya mampu bersaing dengan angkatan serantau mahupun antarabangsa. Perkembangan ini bukan hanya setakat diukur melalui pemilikan aset serta sistem yang cangih. Apa yang lebih penting ialah man behind the gun iaitu warga TLDB sendiri, tahap profesionalisma para anggota dan organisasi ini sebagai satu unit juga turut membanggakan. Budaya positif dan progresif warga ini membuatkan TLDB sentiasa relevan dan terus menumpahkan bakti.

Hari ini bagi terus meningkatkan kapasiti dan kemampuan organisasi, para anggota kita diasuh diserata pelosok dunia di dalam pelbagai jurusan kepakaran dibeberapa institusi ketenteraan yang berprestij. Disudut lain TLDB terus berkembang melaksanakan misi operasi diperingkat serantau dan antarabangsa khususnya diplomasi pertahanan bagi langkah berbaik-baik dimata antarabangsa, penyertaan mahupun pengendalian latihan berbilang bangsa yang berprestij, bantuan kemanusiaan dan banyak lagi disamping tugas dan peranan menjaga kedaulatan negara. Kesemua ini banyak meningkatkan profil dan kredibiliti Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan TLDB khususnya di arena antarabangsa. Kesemua ini tidak akan terlaksana tanpa kesungguhan dan pengorbanan semua pihak lebih-lebih lagi keluarga yang kita sayangi yang sentiasa berada dibelakang kita. Allah jualah sebaik-baik pembalas kesemua pengorbanan tersebut.

Namun janganlah kita pernah merasa selesa dan leka dengan pencapaian yang ada, tiada gading yang tidak retak, jauh dari medan operasi 'musuh-musuh' negara di dalam bentuk gejala-gejala sosial tidak lepas menghambat warga kita yang mana patut kita tangani bersama. Tambahan lagi petualang negara tidak akan pernah duduk diam dan akan sentiasa mengintai peluang menggangu gugat keamanan negara berkat ini.

Menyentuh pencapaian material yang ada, perlu juga kita imbangi dengan aspek mental dan rohani yang sihat. Janganlah kita leka dan alpa hak terhadap Allah Subhanahu Wataala. Ugama menjadi tunjang dan paksi yang akan mengimbangi gerak dan tindak laku kita. Pada masa yang sama keseimbangan terhadap kerja dan keluarga juga perlu dijaga. Keluarga kita merupakan sumber inspirasi dan suatu yang tiada nilai bandingnya. Peramba saya juga mengingatkan semua agar mengambil langkah bijaksana di dalam mengunakan belanjawan yang ada sentiasa berjimat cermat dan mengelakkan sebarang pembaziran. Pada masa yang sama terus mencari inisiatif serta mempertingkatkan tahap keberkesanan dan produktiviti kerja.

Mengakhiri kata Peramba saya serta keluarga dengan setulus hati mendoakan seluruh warga TLDB, mantan dan keluarga semoga terus maju jaya di dalam apajua bidang, sentiasa di dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wataala jua Aamiin. Teruslah menabur bakti siap bekorban, berguna kepada raja, ugama nusa dan bangsa. Sama-samalah kita memperbaharui ikrar sumpah setia ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Wassalam.

 

 UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 

​​

LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI


Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wataala dengan izin dan limpah rahmatnya jua pada 14 Jun 2015 genaplah 50 tahun penubuhan unit Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB). Bermula dengan Generasi Bot Seksyen yang satu ketika dulu pantas dan berani, diikuti generasi Pahlawan cekap dan sedia, Generasi Waspada berbisa dan lasak, hari ini, generasi Darussalam merupakan manifestasi kematangan dan kemajuan TLDB. Kita terus berkembang dan telah jauh melangkah, lima dekad yang penuh dengan detik detik bersejarah dan kenangan yang dapat kita bangga kan dan ambil ikhtibar.

Alhamdulilah, Bersukut baik sambutan Jubli Emas penubuhan TLDB beberapa majlis dan acara telah diungkayahkan bagi menghargai seluruh perwira samudera TLDB berserta keluarga, baik yang masih berkhidmat mahupun mantan yang telah sama-sama melakarkan kegemilangan dan menabur bakti mendaulatkan tanah air kita. Peramba saya mengucapkan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga TLDB kerana dengan penuh komited telah menjayakan semua majlis serta acara tersebut dengan sempurnanya dan Peramba saya amat berpuas hati dan yakin sambutan yang gemilang ini akan sentiasa mejadi ristaan dan kenangan manis di hari kemudian.

Kejayaan ini sebenarnya bukan hanya setakat mencerminkan sokongan dan kesunguhan semua pihak terhadap amanah yang diberi, lebih dari itu Peramba saya terharu betapa solidarity kekeluargaan yang begitu kuat terjalin semenjak lima dekad penubuhan TLDB jelas kelihatan semasa sambuatan ini diadakan. Ini terbukti melalui sokongan yang tidak penuh kendur oleh mantan serta mentor perwira samudera kita melalui kehadiran serta komitmen mereka terhadap TLDB walaupun hakikatnya mereka tidak lagi menyarung seragam kebangaan putih.

Inilah intipati yang diwariskan kepada kita hari ini oleh perintis serta mentor terdahulu, solidarity dan kesepaduan satu keluarga yang kukuh. Di sini terletak keunikan dan kekuatan TLDB terus menerus diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya, menjadi darah daging dan merupakan kunci kejayaan kita semenjak lima dekad.

Pada hakikatnya, kita semua adalah aset dan kekuatan sebenar TLDB. Turun naik penjaga kedaulatan maritim Brunei ini adalah tergantung kepada kita untuk terus bersatu, berilmu serta maju dan terus mewaris jati diri serta semangat keperwiraan orang brunei kepada generasi perwaris seterusnya. Sejauh mana pun kecangihan system yang kita miliki, ianya tidak akan bermakna tanpa anda semua, man behind the gun, nadi dan terus menggerak TLDB.

Teruslah menabur bakti siap berkorban, berguna kepada raja, ugama nusa dan bangsa. Peramba saya menyeru untuk kita sama-sama memperbaharui ikrar sumpah setia kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

Mengakhiri kata Peramba saya serta keluarga dengan hati penuh tawaduk dan pengharapan mendoakan keselamatan dan kejayaan bumi Darussalam yang berkat ini. Tidak lupa juga kita kepada ahli TLDB yang telah kembali kerahmatullah, semoga Allah SWT mencucuri rahmat keatas mereka. Kepada seluruh warga,mantan dan perwira-perwira, semoga tuan dan puan sentiasa didalam hidayah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu Wataala jua. Syabas dan terima kasih, atas jasa dan bakti mu Wira Samudera Kebanggan bangsa.

Bravo Zulu!​

 

UCAPAN PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI SEMPENA KETIBAAN BULA​N SYAWAL

 

 

LAKSAMANA PERTAMA PENGIRAN DATO SERI PAHLAWAN NORAZMI BIN PENGIRAN HAJI MUHAMMAD
 PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA BRUNEI
 
 

Alhamdulillah dengan penuh rasa bersyukur ke hadrat Allah SWT, kerana dengan izin serta limpah rahmat nya jua kita akan dipertemukan lagi bulan Syawal bulan kemenangan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, setelah hampir sebulan beribadah di Ramadhan penuh rahmat dan keberkatan.

Kita sedar melaksanakan ibadah puasa disamping tugas serta persekitaran yang mencabar lazim dialami oleh anggota yang berkhidmat di Angkatan Laut bukanlah mudah tambah lagi dikejauhan keluarga dan sahabat handai.  Namun Peramba saya amat berbangga disebalik cabaran tersebut warga Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) tetap menunjukkan komitmen melaksanakan amanah yang ditanai sebaik mungkin.  Ini membuatkan kemenangan kita melawan hawa nafsu di bulan Al Mubarak ini lebih bermakna lagi kepada kita semua, syabas.

Mengambil ikhtibar serta sukut baik di bulan Al-Mubarak ini, Peramba saya berseru agar benteng pertahanan mental, fizikal serta fizikal yang kita telah bina di bulan ini akan terus dipupuk dan dipertingkat.    Sebuah institusi atau organisasi yang berpaksikan keimanan tidak akan wujud di dalamnya sebarang gejala disiplin atau sosial sekaligus pra syarat memperolehi limpah rahmat dan nikmat Allah SWT jua.
    
Di keghairahan kita menyambut bulan lebaran ini nanti, Peramba saya juga ingin mengingatkan kepada semua warga di TLDB agar akan sentiasa menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama, tidak lalai serta leka dengan kemeriahan yang ada.  Baik dari segi aspek sekuriti dalam perkhemahan, barek kelamin mahupun ketika memandu dijalan raya, janganlah pula keriangan berganti dengan kedukaan.  Dari aspek perbelanjaan pula janganlah kita berlebih-lebihan di dalam menyambut lebaran ini sehingga membebankan diri sendiri dikemudian hari dengan hutang piutang.  Peramba saya juga mengingatkan kepada semua anggota TLDB untuk tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi tegahan undang-undang negara yang sering terjadi dimusim-musim perayaan.  Peramba saya tidak akan bertoleransi terhadap perkara sebegini, keolahan yang tidak sesuai dengan organisasi ini.

Di akhir kata, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar Wallilahilham dengan takbir dan tahmid memuji dan membesarkan Allah SWT, Peramba saya beserta keluarga dengan tulus ikhlas mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga TLDB, mantan-mantan perwira TLDB beserta keluarga tercinta, mendoakan 1 Syawal itu nanti penuh dengan keriangan dan kegembiraan, selamat dibawah inayah dan pemeliharaan Allah yang maha perkasa, Aamiin.​